• Teken
  asseblief in

 • Polls

  Is jou werksomgewing na jou mening ʼn gesonde en veilige omgewing om in te werk?

  View Results

  Loading ... Loading ...

  Wat is beroepsgesondheid en -veiligheid?

  Beroepsgesondheid en -veiligheid is ’n multidissiplinêre vakgebied gemoeid met die beskerming van die veiligheid, gesondheid en welsyn van werknemers en mense wat by die werkmag aansluit. Dit beskerm ook medewerkers, familielede, werkgewers, kliënte, verskaffers, nabygemeenskappe en ander lede van die publiek wat deur die werkomgewing geraak word. Beroepsgesondheid en -veiligheid handel oor:
  • Die beskerming van die regte en belange van werkers in die werkplek sodat hulle veilig en gesond kan werk;
  • die versekering dat werkgewers hul verantwoordelikheid nakom om veilige en gesonde werkplekke daar te stel en in stand te hou;
  • die voorkoming en vermindering van werktyd- en produksieverliese, die verlies van opgeleide personeel en uitgawes wat aangegaan moet word met betrekking tot die heropleiding en behandeling van beseerde personeel en die opleiding van nuwe personeel; beroepsgesondheid en -veiligheid het dus ook ʼn baie belangrike rol te speel ten opsigte van die ekonomiese volhoubaarheid van die besigheid; en
  • die beheer van die negatiewe gevolge van beroepsbeserings en -siektes ingevolge die toepaslike vergoedingswetgewing.
  Dit strek egter ook wyer as veilige en gesonde werkplekke want dit gaan ook oor die vestiging en handhawing van ʼn veilige en gesonde kultuur, dit wil sê dit gaan oor die ingesteldheid van alle persone, hetsy by die werk, by die huis of waar hulle hul ook al bevind, om verantwoordelikheid te aanvaar vir hul eie veiligheid en gesondheid sowel as die veiligheid en gesondheid van ander persone wat saam met hulle is.
  eise vir beroepsbeserings & -siektes
  klik hier vir meer oor beroepsgesondheid & veiligheid eise
  eisproses & vorms
  gesels saamforum

  ARTIKELS

  Artikels

  Beroepgesondheid & –veiligheid by die Werksplek

  Beroepsgesondheid in die werksplek word hoofsaaklik gereël deur;

  Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet No. 85 van 1993, (OHSA); en
  Die Wet op Gesondheid en Veiligheid in Myne, Wet No. 29 van 1996, (MHSA).

  Beide bogenoemde stelle wetgewing bevat omvattende regulasies, wat deel vorm van hierdie onderskeie wette en wat dieselfde regskrag as hierdie wette het. Die bepalings van beide bogenoemde wetgewing is té omvattend om hier te bepreek en ons gee dus slegs breë algemene inligting oor hierdie wette hier weer. Lees meer

  toets jou kennis

  Is jy seker oor jou veiligheid by die werksplek en wat toelaatbaar is en wat nie? Weet jy wat sê die wet van veiligheids- en gesondheidskwessies by die werksplek? Toets jou kennis hier en staan die kans om ’n prys te wen!

  wetgewing

  Die volgende wetgewing is van die belangrikste wetgewing wat relevant ten aansien van beroepsgesondheid en -veiligheid. klik hier

  Vra die Solidariteit
  Gesondheid en Veiligheid-span
  Kontak
  Solidariteit
  Skakel na anderinstantsies

  Klik hier vir skakels na ander instansies.

  Lig ons in van onveilige
  of ongesonde toestande
  by die werksplek
  Top

  Registreer / Register

  Oops! We could not locate your form.

  Maak toe / Close